Jazyk:
kotly-titulka-web-minima-touch

MINIMA TOUCH

kotol na pelety

Kotol môžete zakúpiť on-line priamo na našom e-shope »
EnviroShop.sk
Kúpiť kotol

minima-touch-web-mini

Minima Touch

Malý kotol s množstvom technických vymožeností. Šetrí miesto v kotolni.

ikony_popis_kotly_tepla_voda

 

Vlastnosti Palivo
» Dotykový displej
» Automatické keramické zapaľovanie
» Zásobník s rotačným turniketom
» Ekologické dvojité spaľovanie
» Špeciálny systém odvodu spalín BOTO Enviro
» Rôzne programovacie fázy
» Vysoká energetická účinnosť až 90% a veľká kapacita zásobníka
» Veľké teplovýmenné plochy do cca 3 m²
» Voliteľný extra popolník (externý)
» Vynášač popola
» Odťahový ventilátor – Silent System
» Vybavený hydraulickým systémom
 

pelety

 

Výhrevná plocha a objem:
Minima Touch 15 » 100 m² » 270 m³
Minima Touch 18 » 125 m² » 330 m³
Minima Touch 24 » 180 m²> » 490 m³
Minima Touch 29 » 220 m² » 600 m³

 

Štandardné príslušenstvo

Automatické keramické zapaľovanie

Čistiaci mechanizmus / extraktor popola

Expanzná nádoba
ikona-ele-riadiaca-jednotka

LCD elektronické riadenie

Obehové čerpadlo

Turbulátory spalín

Liatinový horák

Dotyková obrazovka

 

 

Voliteľné doplnky

Teplá úžitková voda (ohrev TÚV) *

Diaľkové ovládanie (vzdialený displej)

GSM riadenie

Výmenník

Pozn.: (*) príslušenstvo nie je dostupné pre 15 kW modely

minima-touch-priplatkove

Príplatkové príslušenstvo:

1. Minima Touch s externým popolníkom s vynášaním popola
2. Minima Touch s nadstavbovým zásobníkom na pelety a s externým popolníkom s vynášaním popola

 

Rez produktu
ZÁSOBNÍK NA PELETY
– veľký zásobník umožňuje dlhú nezávislú prevádzku.
TURBULÁTORY
– ich špirálovitý tvar núti spaliny spomaliť a tým odovzdať viac tepla – týmto sa zvyšuje účinnosť celého zariadenia.
SYSTÉM PODÁVANIA PELIET
– systém s rotačným turniketom je poháňaný úsporným motorom s prevodovkou. Tento celok má minimálny potrebný príkon.
JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE
– celý kotol sa veľmi jednoducho pripája k vykurovaciemu systému.
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ČERPADLO
– vstavané obehové čerpadlo umožňuje ekonomickú prevádzku, zabezpečuje obeh vody vo vykurovacom systéme.
ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR SO SYSTÉMOM TICHÉHO CHODU
– zabezpečuje odťah a odvod spalín z kotla a dopravu vzduchu potrebného na spaľovanie v čo možno najtichšom režime.
BEZPEČNOSTNÝ SMOKE SAFETY SYSTEM
– systém, ktorý umožňuje odviesť prebytočné spaliny vznikajúce v spaľovacej komore.
DOTYKOVÝ DISPLEJ
– jednoduché a intuitívne rozhranie pre riadenie prevádzky kotla.
SPALINOVÁ CESTA
– pred opustením kotla sú v nej vedené spaliny s cieľom odovzdať tepelnú energiu.
TEPELNÝ VÝMENNÍK
– miesto, kde dochádza k odovzdávaniu energie smerom do vody.
PRÍVOD VZDUCHU
– vzduch potrebný na spaľovanie tu vstupuje do spaľovacej komory.
POPOLNÍK
– popol zo spaľovacej komory je dopravený pomocou závitovky do popolníka. To predlžuje interval čistenia.
AUTOMATICKÉ KERAMICKÉ ZAPAĽOVANIE
– nie je potrebný zásah do kotla zvonka. Palivo sa zapáli pomocou vstavaného keramického zapaľovania.
LIATINOVÝ HORÁK
– jeho tvar a rozmery sú navrhnuté s cieľom rovnomerne distribuovať teplo. Plameň sa dotýka jeho stien a rovnomerne, symetricky horí v jeho priestore.
Kotol na biomasu Minima Touch generuje teplo zo spaľovania biomasy. Pevné palivo (pelety) skladované v zásobníku, je dopravené pomocou rotačného turniketu a zavedené do liatinového horáka, ktorý je umiestnený vo vnútri spaľovacej komory, za pomoci gravitácie. Spaľovacie procesy sa tu začnú vďaka zapaľovaciemu elektrickému zariadeniu. Plamene a spaliny z procesu spaľovania produkujú teplo, ktoré je cez steny odovzdávané do vody, ktorá cirkuluje v kotlovom telese.Po prechode spalín tepelným výmenníkom sa horúce spaliny odtiahnu ventilátorom von do komína. To vytvorí potrebný podtlak v spaľovacej komore, pokiaľ je zabezpečený správny prívod vzduchu nepostrádateľný pre spaľovanie. Vďaka vstavanému čerpadlu, všetka energia prenesená do vody počas fázy spaľovania je rozvedená vykurovacím systémom do miestností v domácnosti. Chod kotla riadi izbový termostat.
Turbulátory

Turbulátory sú umiestnené vo vnútri výmenníka. Majú za úlohu spomaliť prúdenie spalín vo vnútri kotla, aby došlo k efektívnejšiemu prenosu tepla zo spalín do vody. Týmto sa zvyšuje účinnosť zariadenia, čo má za následok úsporu peňazí z nižšej spotreby paliva. Navyše ich sekundárna funkcia spočíva v čistení výmenníka. To sa deje pri vratnom pohybe turbulátorov zdola nahor a opačne. Turbulátory sú v štandardnej výbave ovládané manuálne. Za príplatok môžu byť riadené a ovládané automaticky.

Vynášanie popola (príplatkové vybavenie kotla)

Vynášač popola pozostáva z dvoch skrutkovíc umiestnených pod spaľovacou komorou a siaha až pod koniec výmenníka. Jedna skrutkovica teda odvádza popol zo spaľovacej komory a druhá z výmenníka. V oboch prípadoch je popol vynesený do popolníka. Obe skrutkovice sú poháňané motorom s prevodovkou.

Bezpečnostný Smoke Safety System

Systém, ktorý umožňuje odviesť prebytočné spaliny vznikajúce v spaľovacej komore.

SPS (rotačný podávač – turniket)

Špeciálny rotačný podávač paliva – turniket, umožňuje palivu dostať sa na odhorievací rošt. Tento systém má nízku spotrebu elektrickej energie vďaka použitiu úsporného motora s prevodovkou. Laboratórne testy preukázali presnejšie dávkovanie paliva oproti konvenčnému spôsobu podávania.

Dotykový displej

5 palcový dotykový displej umožňuje pohodlné a intuitívne ovládanie kotla, zároveň máte rýchly prístup ku informáciám o stave kotla a vykurovania.

Elektronická riadiaca jednotka

Elektronická jednotka riadi prevádzku kotla a všetkých pripojených periférií, automatizuje ich chod.

Tepelná izolácia

Kotly Boto Enviro sú celé obalené tepelnou izoláciou, ktorá redukuje straty tepla na potrebné minimum. Na druhej strane to má za následok zvýšenie celkovej účinnosti zariadenia.

Dokumentácia Formát Veľkosť Na stiahnutie
Katalógový list – Minima Touch PDF 1,19 MB stiahnuť »
Technický list – Minima Touch PDF 1,84 MB stiahnuť »
Užívateľský návod – Minima Touch PDF 2,63 MB stiahnuť »
Cenníky Formát Veľkosť Na stiahnutie
Cenník – Minima Touch PDF 122 kB stiahnuť »
Cenník – komponenty do kotolne PDF 3,60 MB stiahnuť »
Schémy  Formát Veľkosť Na stiahnutie
Schéma zapojenia č. 1 – Akumulačná nádrž + zásobník TÚV PDF 352 kB stiahnuť »
Schéma zapojenia č. 2 – Anuloid + zásobník TÚV PDF 332 kB stiahnuť »
Schéma zapojenia č. 3 – Akumulačná nádrž s vnoreným zásobníkom TÚV PDF 318 kB stiahnuť »

Súvisiace produkty