Jazyk:
m50ka2

ENVIRO M50

OCEĽOVÝ KOTOL NA TUHÉ PALIVO

VIDEO
Kotol môžete zakúpiť on-line priamo na našom e-shope »
EnviroShop.sk
Kúpiť kotol

ENVIRO M50

Oceľový kotol na tuhé palivo ENVIRO M.

Link na yotube video

Výhody:
 • ŽIVOTNOSŤ AŽ 30 ROKOV
 • ZÁRUKA AŽ 6 ROKOV NA CELÝ KOTOL
 • ÚSPORA PALIVA
 • MOŽNOSŤ SPAĽOVAŤ AJ NEVYSUŠENÉ DREVO
 • EKOLÓGIA – NÍZKE EMISIE CO
 • ORIGINÁLNA KONŠTRUKCIA
 • BEZPEČNOSŤ – OCHLADZOVACÍ OBVOD PROTI PREKÚRENIU
 • RIADI SVOJ VÝKON VZHĽADOM NA POTREBY TEPLA V SYSTÉME – BUĎ MECHANICKY – OVLÁDANÍM KLAPKY PRIMÁRNEHO VZDUCHU ALEBO POUŽITÍM REGULÁTORA ODŤAHU SPALÍN S PRIAMYM NAPOJENÍM NA IZBOVÝ TERMOSTAT (ZOSTAVA ENVIRO mTOP)
 • KOMBINOVANÝ – OD SEBA ODDELENÝ PRÍVOD PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU – PRE IDEÁLNE STABILNÉ HORENIE
 • VYŽADUJE LEN NÍZKY KOMÍNOVÝ ŤAH
 • DIZAJN A KVALITA SPRACOVANIA REPREZENTUJÚCE ZNAČKU ENVIRO
Praktické výhody
 • JEDNODUCHÉ ČISTENIE
 • JEDNODUCHÁ OBSLUHA
 • NEZÁVISLOSŤ OD ELEKTRICKEJ ENERGIE
 • RÝCHLY NÁBEH KÚRENIA
 • MALÁ PODLAHOVÁ PLOCHA
 • OTVÁRANIE DVERÍ NA ĽAVÚ ALEBO PRAVÚ STRANU
 • JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA V KOTOLNI VĎAKA KOMPAKTNÝM ROZMEROM
Spoľahlivosť
 • VYROBENÉ HIGH-TECH TECHNOLÓGIOU
 • KOTLOVÉ TELESO OVERENÉ DVOJSTUPŇOVOU TLAKOVOU SKÚŠKOU – PRI KAŽDOM VYROBENOM KUSE
 • 100% ZÁRUKA TESNOSTI ZVAROV
 • OCEĽOVÝ KOTLOVÝ PLECH P265GH
 • SLOVENSKÝ VÝROBOK
Komfort
 • DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
 • MOŽNOSŤ EKVITERMICKEJ REGULÁCIE

Link na cenník produktov enviro.

Na kotly BOTO ENVIRO sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.

ikony ikony

Rez produktu

ENVIRO M

Rádiusová klenba je srdcom kotla a práve jej vďačí kotol Enviro za prívlastok ekologický a ekonomický. Odkláňa plameň. Zabraňuje spalinám prúdiť priamo do komína, čím dochádza k efektívnejšiemu využitiu energie u loženej v drevnej hmote. Je zaliata vodou, čím dochádza k okamžitému prenosu tepla.
Plameň. Drevo horí ťahavým plameňom. V prvej fáze horenia dochádza k styku s rádiusovo u klenbou (odovzdávania energie do vody). Tá ho odkláňa naspäť smerom k roštu zo žiaruvzdorných trubiek zaplnených vodou. Dochádza pritom k opätovnému prehoreniu zmesi – odpáleniu škodlivín, zvýšeniu teploty a ďalšiemu odovzdaniu tepla do vody. Až po tomto procese sa môžu spaliny odvádzať medzi bokmi kotla a rádiusovou klenbou.
Rošt zo žiaruvzdorných trubiek. Je takisto zaplnený vodou, cirkulujúcou v kotlovom telese. Pre výrobu nákladná a zložitá časť kotla (materiál, zvary, tesnosť) – pre Vás pridaná hodnota na kotli. Energia vo Vašom dreve sa využije čo najefektívnejšie.
Popolník je situovaný tak, aby pri príležitostnom čistení kotla zberal aj popolček, ktorý spadne po bokoch rádiusovej klenby. Jednoducho sa s ním manipuluje.
Žiarobetónové tvarovky sú umiestnené vo vnútri spaľovacej komory a majú za úlohu akumulovať v sebe teplo. Zvýšením teploty dôjde k ešte lepšiemu prehoreniu zmesi spalín, čoho výsledkom sú veľmi nízke emisie, radiace kotol do najlepšej emisnej triedy kotlov. Tvarovky podliehajú pri návrhu optimalizácii a sú podrobené laboratórnej analýze fyzikálnych vlastností. Dôležitými aspektami pri ich výrobe je použitie výlučne surovín v triede „A“ a výpal pri teplotách do 1300 °C. To im zabezpečuje tvarovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu.
Izolácia kotla z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na povrchu. Slúži pre odizolovanie telesa kotla, v maximálnej možnej miere zabraňuje tepelným stratám.
Vodou je zaliate celé kotlové teleso.
Ochladzovací okruh je bezpečnostný prvok, ktorý je štandardom kvalitných kotlov. Slúži ako poistka – ochrana proti prekúreniu kotla v prípade, že teplota vody v kotli vystúpi nad prednast avenú hodnotu. Ventil v tomto prípade otvorí prívod studenej vody do kotla a touto ju o chladí.
Roboticky zvárané kotlové plechy. Pri výrobe používame ušľachtilú oceľ – kotlový plech hrúbky až 8 mm. Strategické miesta kotla ako napríklad spaľovacia komora sú zvárané výhradne roboticky. Pre nás je to záruka bezchybných zvarov a pre Vás istota, že Vám kotol nebude tiecť. Je to aj základný predpoklad dlhej životnosti kotla.
Len nízky komínový ťah je potrebný pri kúrení v kotloch Enviro. Umožňuje to jedinečná konštrukcia spaľovacej komory a spalinových ciest. Nepotrebujete komín s veľkým priemerom a ani príliš vysoký.
V čom je vaša konštrukcia výnimočná (lepšia) od ostatných konštrukcii kotlov?

V prvom rade kladieme veľký dôraz na výber vysoko kvalitného, špeciálneho plechu určeného na výrobu kotlov. Už samotný tento krok je rozhodujúci pre dlhú životnosť kotla. Jedinečnosť konštrukcie potom spočíva v spôsobe, akým je palivo v kotloch BOTO ENVIRO spaľované. Spaľovacia komora kotla je navrhnutá tak, aby pracovala čo najefektívnejšie – má menší objem oproti ostatným kotlom na trhu , drevo v nej vydrží dlho horieť – zistíte, že je potrebné nakladať menej často a menej dreva. Jej výhodou je aj dokonalé prehorenie zmesi horľavín a tým potlačenie škodlivých emisií a kondenzátu ako aj minimálne množstvo popola. Pri horení v kotly Enviro M sa z vrstvy horiaceho paliva uvoľňuje prchavá horľavina. Vďaka špeciálnemu tvaru rádiusovej klenby sa táto zmes hromadí pod klenbou ohniska, kde sa zmieša so sekundárnym prívodom vzduchu a ťahom komína sa táto zmes preťahuje cez rozhorenú vrstvu paliva na rošte, kde zhorí za pôsobenia vysokej teploty. V mieste styku tejto zmesi a horiaceho paliva sa opäť privádza sekundárny vzduch. Prívod sekundárneho vzduchu je regulovaný. Celé teleso kotla, vrátane žiarupevných roštových trubiek je zaliate vodou, celý kotol je tepelným výmenníkom.”

ENVIRO M 50

kotol-enviro

Názov parametrov MJ M 50
Výkon kW 50
Šírka – Š mm 785
Hĺbka – H mm 960
Výška – V mm 1300
Hĺbka roštu mm 660
Stavebná hĺbka – S mm 1250
Výška napojenia dymovodu – M mm 1210
Priemer dymovodu – D mm 200
Výška napojenia spiatočky vody mm 360
Priemer (vstup,výstup) vody DN G 2″
Hmotnosť kotla kg 554
Maximálna veľkosť polien cm 64
Účinnosť % 85
Objemový prietok spalín m3/h 554
Objem vody v kotlovom telese l 175
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8÷12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 160÷240

kotol-enviro-m-popis

NAHRADNE DIELY KOTLY BOTO ENVIRO
kotol-enviro-kotolna01

kotol na drevo enviro m kotolna
Parameter MJ M20 M25 M30 M50
Minimálna vzdialenosť od stien – H mm 500 500 500 500
Výška dymovodu – V mm 1005 1005 1005 1114
Minimálna výška napojenia dymovodu – L mm 1400 1400 1400 1400

Súvisiace produkty