Nový PM25 2015 +zasobnik logo + lcd napis rura odraz živost

KOMBINOVANÝ KOTOL NA DREVO A PELETY ENVIRO PM25

NOVÁ GENERÁCIA KOTLOV

OCEĽOVÝ KOTOL NA PELETY A DREVO

VIDEO

ENVIRO PM25

Oceľový kotol na drevo a pelety ENVIRO PM25.

Link na yotube video

Výhody:
 • ŽIVOTNOSŤ AŽ 30 ROKOV
 • ZÁRUKA AŽ 6 ROKOV NA CELÝ KOTOL
 • ÚSPORA PALIVA
 • MOŽNOSŤ KÚRIŤ AJ KUSOVÝM DREVOM 1/2 m DĹŽKY
 • EKOLÓGIA – NÍZKE EMISIE CO
 • ORIGINÁLNA KONŠTRUKCIA
 • MOŽNOSŤ EKVITERMICKEJ REGULÁCIE
 • DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
 • BEZPEČNOSŤ – OCHLADZOVACÍ OBVOD PROTI PREKÚRENIU
 • KOTLOVÉ TELESO OVERENÉ DVOJSTUPŇOVOU SKÚŠKOU NA DVOJNÁSOBOK PREVÁDZKOVÉHO TLAKU – PRI KAŽDOM VYROBENOM KUSE
 • VYŽADUJE LEN NÍZKY KOMÍNOVÝ ŤAH
 • VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
 • KOMBINOVANÝ, OD SEBA ODDELENÝ PRÍVOD PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU – PRE IDEÁLNE STABILNÉ HORENIE
 • DIZAJN A KVALITA SPRACOVANIA REPREZENTUJÚCE ZNAČKU ENVIRO
Praktické výhody
 • MOŽNOSŤ PRIKLADAŤ 1/2 m POLENÁ
 • JEDNODUCHÁ A KOMFORTNÁ OBSLUHA
 • RÝCHLY NÁBEH KÚRENIA
 • MALÁ PODLAHOVÁ PLOCHA
 • NA VYŽIADANIE OTVÁRANIE DVERÍ NA ĽAVÚ ALEBO PRAVÚ STRANU
 • ZÁSOBNÍK NA PELETY JE MOŽNÉ ĽUBOVOĽNE OSADIŤ NA ĽAVÚ ALEBO PRAVÚ STRANU KOTLA, PRÍPADNE KOLMO K NEMU
 • JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA V KOTOLNI VĎAKA KOMPAKTNÝM ROZMEROM – PREJDE CEZ ŠTANDARDNÚ ZÁRUBEŇ
Komfort
 • DLHÁ DOBA VYHORENIA PALIVA
 • INTELIGENTNÉ AUTOMATICKÉ ZAPAĽOVANIE PELIET
 • AUTOMATICKÉ PODÁVANIE PALIVA
 • AUTOMATICKÉ ČISTENIE HORÁKA
 • NEREZOVÝ HORÁK S DIAGNOSTIKOU
 • MOŽNOSŤ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA KOTLA, SYSTÉMU KÚRENIA – eComfort (voliteľné príslušenstvo)
Spoľahlivosť
 • VYROBENÉ HIGH-TECH TECHNOLÓGIOU
 • 100% ZÁRUKA TESNOSTI ZVAROV
 • OCEĽOVÝ KOTLOVÝ PLECH
 • SLOVENSKÝ VÝROBOK

Na kotly BOTO ENVIRO sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov a elektroniky, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.

ikony ikony

Rez produktu

ENVIRO PM25

HORÁK NA PELETY. Náš horák na pelety je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Je vybavený automatickým zapaľovaním paliva, optickým sledovaním plameňa.Otáčky ventilátora sa dajú meniť kontinuálne, čo je výhodou pre dosiahnutie optimálnej zmesi vzduchu a paliva pre horenie. Nízka hlučnosť v spojení s malým príkonom jednotlivých častí (horák a podávač paliva) zabezpečuje vysoký užívateľský komfort.
RÁDIUSOVA KLENBA. Je srdcom celého kotla a práve jej vďačí kotol Enviro za prívlastok ekologický a ekonomický. Pri horení paliva jej tvar usmerňuje spaliny opäť na rošt. Rozhorená vrstva paliva tieto spaliny dodatočne využije, čo sa prejaví väčším množstvom odovzdaného tepla na jednotku paliva. Až po tomto procese sa môžu spaliny odvádzať medzi bokmi kotla a klenbou.
Plameň. Drevo horí ťahavým plameňom. Pelety sú prúdom vzduchu z horáka usmerňované smerom do klenby. V prvej fáze horenia dochádza k styku s rádiusovou klenbou (odovzdávania energie do vody). Tá ho odkláňa naspäť smerom k roštu zo žiaruvzdorných trubiek zaplnených vodou. Dochádza pritom k opätovnému prehoreniu zmesi – odpáleniu škodlivín, zvýšeniu teploty a ďalšiemu odovzdaniu tepla do vody.
Liatinový a oceľový rošt tvoria spolu celok pre plnohodnotné kúrenie drevom v kotloch rady PM. Liatinový rošt zostáva v kotli aj pri kúrení peletami. Vybratie oceľového roštu je jediný úkon potrebný pri prechode na kúrenie peletami (okrem prepnutia na displeji regulácie J) a zvládne ho aj Vaša žena.
ŽIAROBETÓNOVÉ TVAROVKY. Sú umiestnené vo vnútri spaľovacej komory a majú za úlohu akumulovať v sebe teplo. Zvýšením teploty dôjde k ešte lepšiemu prehoreniu zmesi spalín, čoho výsledkom sú veľmi nízke emisie, radiace kotol do najlepšej emisnej triedy kotlov. Tvarovky podliehajú pri návrhu optimalizácii a sú podrobené laboratórnej analýze fyzikálnych vlastností. Dôležitými aspektami pri ich výrobe je použitie výlučne surovín v triede „A“ a výpal pri teplotách do 1300 °C. To im zabezpečuje tvarovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu.
Popolník je situovaný tak, aby pri príležitostnom čistení kotla zberal aj popolček, ktorý spadne po bokoch rádiusovej klenby. Jednoducho sa s ním manipuluje.
Izolácia kotla z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na povrchu. Slúži pre odizolovanie telesa kotla, v maximálnej možnej miere zabraňuje tepelným stratám.
Vodou je zaliate celé kotlové teleso.
Ochladzovací okruh je bezpečnostný prvok, ktorý je štandardom kvalitných kotlov. Slúži ako poistka – ochrana proti prekúreniu kotla v prípade, že teplota vody v kotli vystúpi nad prednastavenú hodnotu. Ventil v tomto prípade otvorí prívod studenej vody do kotla a touto ju ochladí.
KOTLOVÉ PLECHY ZVÁRANÉ ROBOTICKY. Pri výrobe používame ušľachtilú oceľ – kotlový plech hrúbky až 10 mm. Strategické miesta kotla ako napríklad spaľovacia komora sú zvárané výhradne roboticky. Pre nás je to záruka bezchybných zvarov a pre Vás istota, že Vám kotol nebude tiecť. Je to aj základný predpoklad dlhej životnosti kotla.
Len nízky komínový ťah je potrebný pri kúrení v kotloch Enviro. Umožňuje to jedinečná konštrukcia spaľovacej komory a spalinových ciest. Nepotrebujete komín s veľkým priemerom a ani príliš vysoký.
REGULÁCIA. Regulácia kotla Enviro PM je veľmi jednoduchá a intuitívna. Ovláda sa pomocou panela na prednej strane kotla. Veľký grafický displej a prehľadné menu uľahčujú obsluhu. Ponúka široké možnosti rozšírenia.
V čom je vaša konštrukcia výnimočná (lepšia) od ostatných konštrukcii kotlov? V prvom rade kladieme veľký dôraz na výber vysoko kvalitného, špeciálneho plechu určeného na výrobu kotlov. Už samotný tento krok je rozhodujúci pre dlhú životnosť kotla. Jedinečnosť konštrukcie potom spočíva v spôsobe, akým je palivo v kotloch BOTO ENVIRO spaľované. Spaľovacia komora kotla je navrhnutá tak, aby pracovala čo najefektívnejšie – má menší objem oproti ostatným kotlom na trhu , drevo v nej vydrží dlho horieť – zistíte, že je potrebné nakladať menej často a menej dreva. Jej výhodou je aj dokonalé prehorenie zmesi horľavín a tým potlačenie škodlivých emisií a kondenzátu ako aj minimálne množstvo popola. Pri horení v kotly Enviro M sa z vrstvy horiaceho paliva uvoľňuje prchavá horľavina. Vďaka špeciálnemu tvaru rádiusovej klenby sa táto zmes hromadí pod klenbou ohniska, kde sa zmieša so sekundárnym prívodom vzduchu a ťahom komína sa táto zmes preťahuje cez rozhorenú vrstvu paliva na rošte, kde zhorí za pôsobenia vysokej teploty. V mieste styku tejto zmesi a horiaceho paliva sa opäť privádza sekundárny vzduch. Prívod sekundárneho vzduchu je regulovaný. Celé teleso kotla, vrátane žiarupevných roštových trubiek je zaliate vodou, celý kotol je tepelným výmenníkom.”

kotol-na-pelety-drevo-enviro-PM-2200

Názov parametrov MJ PM 25
Výkon kW 1÷25
Šírka mm 617
Hĺbka mm 1051
Výška mm 1168
Hĺbka roštu mm 520
Stavebná hĺbka mm 1054
Výška napojenia dymovodu – M mm 1079
Priemer dymovodu – D mm 160
Šírka zásobníka – ŠZ mm 617
Hĺbka zásobníka – HZ mm 976
Výška zásobníka – VZ mm 1189
Hĺbka horáka – HH mm 263
Výška horáka – VH mm 365
Hĺbka podávača – HP mm 1426
Výška napojenia spiatočky vody mm 349
Priemer (vstup,výstup) vody DN G 2″
Hmotnosť kotla kg 340
Maximálna veľkosť polien cm 50
Účinnosť (pelety/drevo) % 91/85
Objem vody v kotlovom telese l 100
Objem spaľovacej komory l 62
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8÷12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 200÷240

kotol-enviro-pm-pr-popis

Vieme Vám byť a radi budeme nápomocní pri zabezpečovaní paliva do Vášho kotla. Využívame partnerstvá uzavreté výlučne so slovenskými výrobcami peliet a producentmi palivového dreva. Kontaktujte nás na tel. čísle 035/6421 373. Uveďte množstvo paliva, ktoré potrebujete, dátum a miesto, kam má byť palivo dovezené. NAHRADNE DIELY KOTLY BOTO ENVIRO palivo-pelety drevo-text
kotol-enviro-kotolna04

kotol na pelety enviro pm kotolna kotol na pelety enviro pm kotolna

 

Parameter MJ PM25
Vzdialenosť od steny – H mm 500
Výška dymovodu – V mm 1079

Súvisiace produkty