Jazyk:

BLOG

spravna_udrzba_kotla

Správna údržba kotla

Povinnosť pravidelnej revízie kotla vyplýva priamo z legislatívy a kvôli bezpečnosti sa v žiadnom prípade neodporúča jej zanedbanie.

Vo všeobecnosti platí, že revíziu kotla treba vykonávať raz za rok. V prípade, že tomu tak nie je, môže platnosť záruky kotla padnúť. Ročnou kontrolou sa teda takýmto situáciami môžete vyhnúť. Kontrola trvá približne 2 hodiny. Na príliš krátke revízie si treba dať pozor, nakoľko postup revízie je daný nielen v návode, ale aj zákonom a je mimoriadne dôležité aby servisný technik vykonal všetky uvedené kroky.

Ako postupuje servisný technik pri kontrole kotla?

  1. Skontroluje spísanú dokumentáciu ohľadne montáže a spustenia. Skontroluje tiež samotné umiestnenie a vetranie.
  2. Prevedie vonkajšiu kontrolu kotla, na základe ktorej sa uistí, či nedochádza k úniku paliva a či je funkčnosť meracích prístrojov správna. Taktiež zhodnotí čistotu okolia a tepelnú izoláciu.
  3. Za pomoci sprístupnených dokladov preverí doterajšiu vykonanú údržbu.
  4. Servisný technik sa uistí v správnom fungovaní kotla, čo znamená, že skontroluje ovládacie prvky kotla a reguláciu. Zároveň sa uistí, či kotol plní všetky svoje funkcie podľa návodu od dodávateľa.
  5. Servisný technik v rámci prevencie vyčistí vnútro kotla a výmenník.
  6. Preverí účinnosť kotla, ktorú následne porovná s vyhláškou (účinnosť spaľovania, CO, CO2, obsah kyslíka, teplotu spalín).
  7. Po dokončení kontroly, vypracuje hodnotiacu správu.

Pre ďalšie informácie ohľadne servisu kliknite SEM

FacebookZdielať