Jazyk:

BLOG

nespalujme odpad

Spaľovanie odpadu je nebezpečné!

Dôležitosť ochrany životného prostredia je dennodenne témou číslo 1 po celom svete. Domácnosti, ktoré na kúrenie využívajú odpad, svojou činnosťou prispievajú k znečisteniu ťažko udržateľného životného prostredia. Okrem toho škodlivé látky znehodnocujú aj ovzdušie v blízkom okolí, čo má tiež na svedomí nárast rizika rakoviny, srdcových či pľúcnych ochorení u ľudí. Látky, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia nepríjemne zapáchajú a spôsobujú bolesť hlavy a tiež dráždia sliznice dýchacích ciest, čo sa môže prejaviť už po krátkej dobe spaľovania odpadu. Pálenie odpadu taktiež nepriaznivo vplýva na životnosť a funkčnosť krbu či pece, čím si ich majitelia môžu spôsobiť nemalú peňažnú škodu. V neposlednom rade tieto škodlivé látky poškodzujú aj komín a to v značnej miere.

Nezabúdajme tiež nato, že ide o nezákonné konanie.

FacebookZdielať