Jazyk:

KONTAKT

Funkcia Meno E-mail Mobil Skype
Majiteľ Ing. Michal Bršel brselm@botoenviro.sk 0948 042 066
Fakturácia Nikoleta Benková benkova@botoenviro.sk operator.botoenviro
Servisný technik Mgr. Gregor Teplan servis@botoenviro.sk service.botoenviro
Technik Ing. Ladislav Tóth technik@botoenviro.sk
Maloobchod Peter Kiss kiss@botoenviro.sk quotation.botoenviro
Ekonóm Zuzana Jančeková jancekova@botoenviro.sk account.botoenviro
IT, PR & Marketing Ing. Mgr. Peter Lipták grafik@botoenviro.sk grafik.botoenviro

Zapísaný pod spisovou značkou, vložka číslo 38846/N v obchodnom registri Okresného súdu Nitra.